שיעור אחר

מטרת התוכנית "שיעור אחר" היא לקדם, להעצים ולהרחיב את אופקיהם של תלמידים מאוכלוסיות שונות, להעשיר את חוויותיהם הלימודיות ולאפשר להם להכיר דמויות לחיקוי ומקצועות חדשים.
בתוכנית משתתפים מרצים ואנשי מנהלה המעבירים מפגשי השראה והעשרה במגוון תחומים. כל מרצה מביא את עולם התוכן והעניין שלו בדרך יצירתית לתלמידים.
במהלך השנתיים האחרונות לקחו חלק 30 מרצים ועובדי מנהלה בתכנית