פרויקט שומרי הנחל

פרויקט סביבתי ואקולוגי במרחב נחל שקמה, הפועל להעלאת המודעות הסביבתית של הנוער בפרט והאוכלוסייה הסובבת את ספיר בכלל, לערכי הטבע וחשיבות השמירה עליו.
הסטודנטים מעבירים הדרכות וסיורים לבני נוער וקהילות שונות המגיעות לאזור, מלמדים על הסביבה הטבעית של בעלי החיים באזור, ומעודדים את התפיסה כי "השטחים הפתוחים הם הבית שלי".

*גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשע"ח 6,000 ₪ , היקף הפעילות כ- 4 ש"ש – סה"כ 120 שעות שנתיות.