פרויקט כוכב הדרום

פרויקט 'כוכב הדרום' נותן מענה לילדים ובני נוער משדרות בעלי לקויות שונות המשולבים במערכת החינוך המיוחד.
ילדים ובני נוער אלה מתקשים להסתגל ולהתמודד עם אוכלוסייה רגילה, הם מנותקים מחברת בני גילם ה"נורמטיביים", לרוב הם בודדים, מודרים חברתית עקב עמדות מוטעות כלפיהם, עמדות שברובן נובעות מחוסר ידע בנושא.
הפעילות מתקיימת במועדוניות בשדרות, הסטודנטים מלווים באופן אישי ילד עד שניים המגיעים למועדונית, מסייעים להם בפיתוח כישורי חיים כגון:עצמאות,רכישת מיומנויות שונות,סיוע לימודי והרחבת אופקים.

 

*גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשע"ח 7,000 ₪ . היקף הפעילות כ- 5 ש"ש סה"כ 150 שעות שנתיות.

גובה המלגה המצוין כאן נכון ותקף לשנת הלימודים תשע"ח וייתכן כי ישתנה בשנת הלימודים הבאה.

ההרשמה לפרויקט זה הסתיימה