פרויקט אג'יק

אג'יק- אוהל המתנדבים
אג'יק הינו פרויקט בו פעילים סטודנטים בבתי ספר שונים, ארגונים חברתיים ובמתנ"סים בקהילה הבדואית.

מטרת הפרויקט  להעצים ולחזק את הילדים ובני הנוער, ולהקנות להם כלים ומיומנויות להתמודדות עם קשיי הסתגלות בחיי היומיום בכלל ובבית הספר בפרט. הפרויקט פועל בשני מישורים: מישור לימודי – חיזוק ילדים  המתקשים מבחינה לימודית. במישור חברתי – פועל הפרויקט תוך התמקדות בנושא "תקשורת לא אלימה" ומעורבות קהילתית. שיחות משוב מרובות ומבדקים לתלמידים  מצביעים על שיפור בהישגים הלימודיים של המשתתפים בפרויקט.

הסטודנטים הפעילים- מקיימים שיעורי עזר ומקנים לילדים מיומנויות למידה. כמו כן מעבירים פעילויות חברתיות שמעצימות את התלמידים ומובילים תהליכים לשינוי אישי וחברתי.

*גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תש"פ 5,000 ₪ . היקף הפעילות כ- 4 ש"ש  סה"כ 120 שעות שנתיות.

גובה המלגה המצוין כאן נכון ותקף לשנת הלימודים תש"פ וייתכן כי ישתנה בשנת הלימודים הבאה.

ההרשמה לשנ"פ תש"פ נסגרה