מרכז רותם – פרויקט מנטורינג

מרכז רותם – פרויקט מנטורינג
בפרויקט המנטורינג משתלבות נערות שחוו מצבי משבר ומצוקה בתוכנית לימודים במחלקה לעבודה סוציאלית המתקיימת במכללה, ומקבלות הכוונה וכלים לחזור לשגרת חיים עצמאית.
 

בסיום התוכנית, משתלבות הנערות כמנטוריות (מדריכות) בשירותי סיוע שונים לנערות אחרות. המעבר מנערה במצב מצוקה לנערה המעניקה סיוע, מעיד על התהליך המשמעותי שעוברות הנערות בפרויקט.
הסטודנטיות הפעילות- מפעילות מרחב בו מועברות פעילויות המעצימות את הנערות לכדי כך שיוכלו להכיר בעוצמות שלהן, ולהביאן לכך שיהוו מנטוריות (חונכות) לנערות שהיום נמצאות במצבים דומים.
הפעילויות במרחב עוסקות בין היתר בזכויות האזרח, זכויות נשים, אומנות ככלי לביטוי עצמי, אקטוליה ועוד.
בנוסף באחריות הסטודנטיות לשמור על קשר רציף עם בוגרות התוכנית, לסייע להן במציאת תעסוקה, כתיבת קורות חיים ועוד.

*גובה המלגה נכון לשנת הלימודים תשע"ח 6,000 ₪ , היקף הפעילות כ- 4 ש"ש – סה"כ 120 שעות שנתיות.

גובה המלגה המצוין כאן נכון ותקף לשנת הלימודים תשע"ח וייתכן כי ישתנה בשנת הלימודים הבאה.

הרשמה לשנת תשע"ט הסתיימה