עשייה חברתית תמורת 2 נק"ז

יש לקרוא את נוהל קבלת 2 נק"ז תמורת עשייה חברתית או מילואים טרם מילוי הפרטים
Max file size is 4 MB.