החברה הבדואית בראי המשפט

הקורס "החברה הבדואית בראי המשפט" משלב עשייה באמצעות תחנות סיוע המופעלות ע"י הסטודנטים בחברה הבדואית ועוסקות במתן סיוע לאוכלוסיות הבדואים בישובים חורה, כסייפה, שגב שלום ובאר שבע במיצוי זכויותיהם.

הקורס הינו בהיקף של 6 נק"ז ובמסגרתו נחשפים הסטודנטים לנושאים הקשורים למאפייני החברה על כלל מרכיביה.

השנה מונה הכיתה 19 סטודנטים המפעילים 8 משמרות ב4 מוקדים ומעניקים סיוע לפונים המופנים ע"י הלשכות לשירותים חברתיים בישובים.

במסגרת הקורס רוכשים הסטודנטים כלים משפטיים לטיפול בפניות ולהכרות עם  העולם המשפטי המעשי