ההרשמה לשנת הפעילות הבאה החלה!

נפתחה ההרשמה של הפרויקטים לשנת  2017 – 2018Mof