ההרשמה לשנת הפעילות הבאה החלה!

נפתחה ההרשמה של הפרויקטים לשנת  2019 – 2018Mof