גינות קהילתיות

פרויקט חדש, שמטרתו גיבוש הקהילה סביב פיתוח גינה קהילתית ייחודית להם תוך שמירה על ערכי הסביבה והקיימות. העבודה המשותפת בגינה יוצרת מפגש קהילתי קבוע ומעניין.
הגינה הקהילתית יוצרת באופן טבעי גיבוש של קהילת התושבים ומאפשרת להם להשפיע בצורה משמעותית על סביבת מגוריהם.

* גובה המלגה נכון לשנת תשע"ח הינו 7,000 ש"ח,  כ- 5 שעות שבועיות, סה"כ 120 שעות שנתיות.