איך מצטרפים?

תהליך הקבלה ליחידה למעורבות חברתית:

הפרויקטים מפורסמים החל מחודש יוני באתר המכללה, תחת משרד הדיקן, ובאתר היחידה.

1. על הסטודנט לבחור באיזה פרויקט הוא מעוניין לקחת חלק

2. הגשת קו"ח לפרויקט הנבחר באתר: www.359.co.il

3. הזמנה לראיון ו/או מרכז הערכה (תלוי בדרישות הפרויקט)

4. קבלה לפרויקט

5. סמינר פתיחה (לפני פתיחת שנת הלימודים): לכל פרויקט בנפרד ולכלל פעילי היחידה = הסמינרים מקנים כלים, פרקטיקה מקצועית לעשייה, רקע על אוכלוסיית היעד ופיתוח תודעה חברתית.

תהליך הקבלה מתקיים בחודשי הקיץ.

תקופת הפעילות: תחילת השנה ועד חודש יוני (למעט פרויקטים מסוימים שאורכם יכול להשתנות)

  נפתחה ההרשמה של הפרויקטים לשנת 2018

Mof