איך מצטרפים?

תהליך הקבלה ליחידה למעורבות חברתית:

הפרויקטים מפורסמים החל מחודש יוני באתר המכללה, תחת משרד הדיקן, ובאתר היחידה.

1. על הסטודנט.ית לבחור באיזה פרויקט הם מעוניינים לקחת חלק

2. הגשת קו"ח למייל

3. הזמנה לראיון ו/או מרכז הערכה (תלוי בדרישות הפרויקט)

4. קבלה לפרויקט

חשוב לדעת! תהליך הקבלה מתקיים בחודשי הקיץ.

סמינר פתיחה (לפני פתיחת שנת הלימודים): לכל פרויקט בנפרד ולכלל פעילי היחידה = הסמינרים מקנים כלים, פרקטיקה מקצועית לעשייה, רקע על אוכלוסיית היעד ופיתוח תודעה חברתית.

תקופת הפעילות: תחילת השנה ועד חודש יוני (למעט פרויקטים ספציפיים שאורכם יכול להשתנות)

  נפתחה ההרשמה של הפרויקטים לשנת 2019-2020

Mof