אודות

אודות היחידה למעורבות חברתית

2013 יום קהילה וסטונדט במכללת ספיר

היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן, באה לממש את חזון המכללה האקדמית 'ספיר' בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ולסביבת הנגב המערבי בה היא מתנהלת. כבר בימיו הראשונים של הקמפוס – עם הקמת מכללת הנגב– לקחו על עצמם ראשוני המקימים לפתח את האזור כולו, ולהביא לכל תושביו השכלה, חינוך ותרבות ברוח חזונו של דוד בן גוריון. המכללה רואה חשיבות עליונה במעורבותה בתהליכים לשינוי פני האזור ואת חובתה ביצירת הקשר בין האקדמיה לקהילה- למעורבות החברתית.

היחידה למעורבות חברתית מספקת לסטודנטים במכללה זוג משקפיים נוסף לאלו שמספקת האקדמיה, על הסביבה בה החליטו ללמוד ועל יכולתם להשפיע ולהיות משמעותיים בקהילה בה הם חיים. צורת ההסתכלות החדשה גורמת להם להבין את כוחם, מחדירה בהם את רוח השינוי ומחברת אותם לסביבתם.
בעזרת מאות סטודנטים פעילים היחידה ממנפת ומקדמת 28 פרויקטים בתחום החברתי והקהילתי מאשקלון ועד דימונה.
החזון המנחה- מהות האקדמיה, מעבר להנחלת ויצירת ידע, היא לפתח תחושת שייכות, אחריות ומחויבות לקהילה ולסביבה, בקרב הסטודנטים ואנשי האקדמיה.